Alt om reglene for diett og utlegg til mat

Når ansatte er ute og reiser, vil de ofte ha et krav på å få dekket utgifter til mat på reisen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over hva den ansatte kan kreve av diett og refusjoner av matulegg, hvilke lover som gjelder på området, samt vilkårene for at utbetalingen skal være trekkfri. Guiden gjelder ikke pendlere.

Få tilgang til guiden

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.