Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
7.2.2024
Marthe Aspelund
Hva er bærekraftsrapportering?
Bærekraftsrapportering skal hjelpe deg med å ta smartere valg for både omgivelsene og bedriften din.

Hvis det ennå ikke er et krav til akkurat bedriften din, påvirker det deg fortsatt fordi bedriften din er en del av aktivitetkjeden til de større bedriftene. Dessuten stiller kunder, leverandører og investorer allerede krav til hvordan virksomheter jobber med bærekraftige aktiviteter.

Hvorfor er bærekraftsrapportering bra for bedriften din?

Alle bedrifter har til felles at de har noen aktiviteter som har negative effekter på omgivelsene rundt seg. Ved å gjøre disse effektene i bedriften din synlig, får du muligheten til å legge strategier for hvordan du kan jobbe mer med bærekraftige tiltak som du kan begynne å rapportere på.

Bærekraftsrapporteringen vil gjøre deg veldig attraktiv for både interessenter og fremtidige kloke hoder som kommer til å ville jobbe i nettopp din virksomhet fordi den er transparent.

Hvis det ennå ikke er et krav til akkurat bedriften din, påvirker det deg fortsatt fordi bedriften din er en del av aktivitetkjeden til de større bedriftene.

Les mer: Hva er ESG og ESG-rapportering?

Ikke bli overveldet av kravet om rapportering. Se på det som et tiltak som gjør at du kan hente data fra bedriften din som synliggjør utslippene deres, både for dere selv og for omgivelsene deres. God innsikt i egen data gjør det også mulig å jobbe videre med bærekraftsrapporteringen og sette realistiske mål.

Ikke minst vil rapporteringen gjøre deg veldig attraktiv for både interessenter og fremtidige kloke hoder som kommer til å ville jobbe i nettopp din virksomhet fordi den er transparent.

EUs to første klimamål, 1. aktiviteter som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og 2. aktiviteter som forebygger klimagassutslipp og jobber med klimatilpasning, er kriteriene som trådte i kraft i Norge 1. januar 2023.

Krav til bærekraftsrapportering: Hva skal du rapportere og når?

2023: Åpenhetsloven er noe som allerede skal rapporteres på innen utgangen av juni år og er et godt sted å begynne.

2024: De to klimamålene fra EU-taksomonien (se alle målene litt lengre ned i artikkelen) rapporteres i 2024 for 2023. Det betyr at du allerede kan gjøre deg selv en tjeneste og lage en oversikt allerede nå som blir behjelpelig for rapporteringen i 2024.

Les mer: Slik begynner du på din første bærekraftsrapport.

2025: Alle store børsnoterte selskaper forventes å skulle rapportere på CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) for 2024 i 2025.

2026: Alle store bedrifter som overstiger to av tre terskelverdier med omsetning mNOK320, balanse mNOK 160, ansatte > 250, forventes å skulle rapportere på CSRD og EUs taksomoni for 2025 i 2026.

Hva er EU-taksonomien?

EU-taksonomien er et påbud som krever at bedrifter skal være transparente når det kommer til bærekraft. Den vil bidra til å synliggjøre om bedrifters økonomiske aktiviteter er bærekraftige ut i fra EUs definerte miljømål.

Taksonomien vil også bidra til å fjerne muligheten for å grønnvaske seg, altså feilaktig fremstille bedriften som bærekraftig med tomme ord.

Taksonomien vil bidra til å fjerne muligheten for bedrifter tidligere har hatt til å grønnvaske seg selv, altså feilaktig fremstille seg selv som bærekraftige med tomme ord.

Les mer: Hva er åpenhetsloven og hvilket formål har den?

Hvilke EU miljømål og kriterier fra EU-taksonomien gjelder i Norge i dag?

For å kunne defineres som bærekraftig, må aktiviteten gi et vesentlig bidrag til minst ett av EUs seks miljømål. Det er viktig at bidraget ikke vil gjøre skade på de andre miljømålene.

Et eksempel på dette kan være en vindmølle som settes opp i et område hvor den vil ha en god effekt for ditt opprinnelig mål. Men hvis vindmøllen forårsaker at for eksempel store mengder fugleliv går tapt i området, gjør vindmøllen skade på et annet mål og er ikke bærekraftig. Aktiviteten må til sist oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold.

Oppsummert må altså den bærekraftige aktiviteten oppfylle disse tre punktene for å bli ansett som bærekraftig:

  • Gi et vesentlig bidrag til minst ett av EUs seks miljømål.
  • Ikke skade noen av de andre miljømålene.
  • Oppfylle minimumskrav til sosiale forhold og styring.

Det er til syvende og sist norsk rett som definerer om en konkret aktivitet defineres som bærekraftig.

Les mer: Er du i bygg og anleggsbransjen? Da begynner det å haste.

EUs seks miljømål er:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk av vann og marine ressurser
  4. Sirkulærøkonomi
  5. Begrensning av forurensning
  6. Biomangfold og beskyttelse av økosystemer

De to klimamålene, 1. aktiviteter som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og 2. aktiviteter som forebygger klimagassutslipp og jobber med klimatilpasning, er kriteriene som trådte i kraft i Norge 1. januar 2023 (kilde: regjeringen.no).

Kriterier for de fire andre miljømålene skal ferdigstilles i løpet av 2023. Dette er en gyllen mulighet til å begynne å avdekke hva bedriften din kan gjøre og hvilke mål dere kan sette.

Engasjer interessenter i bærekraftige aktiviteter, det vil lønne seg!

Kunder, leverandører og investorer stiller allerede krav til hvordan virksomheter jobber med bærekraftige aktiviteter.

Bærekraftsrapporteringen bedriften din gjør skal være et hjelpemiddel for slik at interessentene enkelt kan ta informative valg om de vil investere i eller begynne et samarbeid med deg.

Les mer: Equality Check gjør likestillingssjekk tilgjengelig.